Policys

Arbetsmiljöpolicy

Vår verksamhet vill erbjuda en kreativ arbetsplats med möjlighet till variation och utveckling i arbetet. Vi vill ge dom anställda möjlighet att påverka arbetsmiljön och vara delaktiga i verksamhetens inriktning.

Det ska erbjudas möjlighet till kompetensutveckling i den mån det ligger i verksamhetens utveckling och strategi.

Vi ska se till att arbetsbelastning ska vara jämt fördelad på personalen så ingen blir mer belastad än andra med mer stress som följd. Ingen ska heller behöva jobba över sin kompetensnivå utan i så fall ge hen möjlighet till kompetensutveckling.

Vi ska arbeta tillsammans för att öka arbetsglädje och arbetsstolthet genom att löpande utföra medarbetarundersökningar där vi kan mäta personalens trivsel och då kunna jobba strategiskt utefter dessa resultat.

Ledningen ansvarar för att arbetsmiljögruppen driver arbetsmiljöarbetet systematiskt enligt gällande lagstiftning.

Höglands Logistik/Center har som mål att vara en god och trevlig arbetsplats där alla ska trivas. Vi tolererar ingen rasism, förtryck eller mobbing av något slag.

Kvalitetpolicy

Höglands Logistik och Höglands Logistik Center erbjuder rikstäckande inrikes godsfrakter, samt erbjuder ett brett utbud av kundanpassade tredjeparts logistiklösningar. 

Vår styrka ligger i den personliga relationen till våra kunder. En liten organisation med flexibla och korta beslutsvägar gör att vi kan arbeta nära kundens behov och proaktivt förekomma fel och avvikelser. På detta sätt kan vi ständigt förbättra oss och möta de krav som kunder och myndigheter ställer på oss.

Vi är noga med att:

  • Hämta och lämna vid rätt tid. Leveransprecision är a och o i vår verksamhet
  • Följa upp avvikelser och förbättringsmöjligheter
  • Ha en modern fordonsflotta som ger maximal driftsäkerhet och tillgänglighet
  • Aldrig hänvisa till kapacitetsproblem utan lösa våra åtaganden enligt avtal
  • Mäta och följa upp vår plockriktighet för öka vår plockprecision
  • Erbjuda kunderna tillgång till våra IT-system för transparens

 

Vi stödjer Sveriges Åkeriföretags initiativ kring Fair Transport för att bidra till en sund transportsektor med rättvisa konkurrensvillkor. Det innebär att:

  • Vi tar ansvar – kollektivavtal och trygga anställningar är viktigt för oss.
  • Vi kör klimatsmart – utbildar i sparsam körning och arbetar aktivt för att minska bränsleåtgång
  • Vi kör trafiksäkert – följer trafikregler och hastighetsbegränsningar, samt regler för kör- och vilotider. Lastar och säkrar gods korrekt i besiktigade fordon.

 

Miljöpolicy

Vårt företag ska jobba proaktivt för att gynna miljön i största utsträckning samt bevara ett hållbarhetstänkande.
Våra fordon ska max vara 5 år gamla och med den senaste Euroklassningen. I dagsläget alla Euroklass 6.
Vi kräver av våra underleverantörer såsom däck, reservdelar och fabrikat av fordon att leverera samma miljökrav som våra.
Våra bilar använder ett fossilfritt bränsle med ca 85-90 % reducerad miljöpåverkan.
Miljömålet för oss är att inom 5 år ha bytt samtliga bilar till biogasbilar.
Utbildning löpande för samtliga förare i ekonomisk och miljömässigt fördelaktigt framförande av våra fordon. Detta följs upp i ett poängssystem månadsvis.
Vi kräver och följer upp att våra underleverantörer kör med minst Euroklass 5 när dom utför våra transporter.

Våra kunder ska alltid känna sig trygga, betydande och bli vänligt bemötta samt få den bästa servicen vi kan ge dem!