Aktuellt

 

2022-12-01

Återgång av prisjustering

Då vi ser att bränslepriserna har stabiliserat sig dock på en hög nivå, och därmed påverkat det underliggande indexet som påverkar DMT (drivmedelstillägg) med samma stabilitet, har vi beslutat återgår till månatlig uppdatering av detta tillägg.

Vårt aktuella DMT hittar du på vår webbsida under rubriken Hem.

För mer information, kontakta i första hand din kontaktperson hos oss, eller VD alternativt ekonomiansvarig. 

 

 

 

 

2022-03-14

Prisjustering

Det har väl inte undgått någon att prisutvecklingen på energi och drivmedel har varit extrem. Ökningen har pågått ända sedan förra sommaren men har senaste tiden accelererat vilket bland annat beror på skattehöjningar och reduktionsplikt men också den mycket tråkiga utvecklingen med krig i Ukraina.

På grund av denna extraordinära situation har vi beslutat att justera vårt drivmedelstillägg (DMT) veckovis istället för varje månad. På det sättet följer vi kostnadsutvecklingen på drivmedel  och Adblue mer i realtid. Drivmedelstillägget kommer att justeras enligt Svenska Åkeriföreningens index.

Vårt aktuella DMT hittar du på vår webbsida under rubriken Hem.

Vi hoppas för allas skull att vi snart kommer att se en mer stabil utveckling på energi- och drivmedelsmarknaden.

För mer information, kontakta i första hand din kontaktperson hos oss, eller VD alternativt ekonomiansvarig.